Kết quả tìm kiếm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đề mục tương tự

 • [[Category:Arduino Shield]] …hích hoàn toàn với Arduino và cả ChipPRO, ChipUNO... của ChipFC. Shield ChipiBase này dùng để kết hợp [[hệ thống Chipi]] của chipfc
  5 kB (1.004 từ) - 10:01, ngày 27 tháng 9 năm 2017

Câu chữ tương tự

 • =Arduino Main = |category = Arduino Main
  2 kB (332 từ) - 06:24, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 • * Arduino Main * Arduino Shield
  10 kB (1.774 từ) - 07:59, ngày 15 tháng 3 năm 2018
 • …thư viện GSMSHIELD viết cho Arduino để sử dụng với các GSM Shield như SIM900, SIM908]] Thư viện cho Arduino là các mã nguồn viết cho Arduino. Một thư viện có thể chứa mã nguồn của một hoặc nhiều
  6 kB (1.381 từ) - 16:32, ngày 2 tháng 4 năm 2018
 • [[Category:Arduino Shield]] …t board mạch mở rộng cho Arduino, tương thích hoàn toàn với Arduino và cả ChipPRO, ChipUNO của ChipFC.
  7 kB (1.419 từ) - 17:13, ngày 27 tháng 2 năm 2018
 • [[Category:Arduino Shield]] [[Hình:Shield SIM900A.jpg|400px|thumb|alt=Shield SIM900A|right|Shield SIM900A]]
  12 kB (2.587 từ) - 04:20, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • = Sử dụng với Arduino = * Kết nối bo Arduino với SIM900(A) Mini như sau:
  11 kB (2.323 từ) - 04:37, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Button với Arduino.jpg|trái|khung]]
  3 kB (629 từ) - 06:00, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 • …n. Base Shield giúp kết nối dễ dàng hơn các mô-đun Chipi với Arduino. Trong khi mỗi mô-đun Chipi sẽ giải quyết một chức năng duy
  5 kB (1.010 từ) - 03:24, ngày 7 tháng 6 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Led với Arduino.jpg|x300px]]
  4 kB (682 từ) - 06:57, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Touch với Arduino.jpg|x300px]]
  3 kB (549 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi AC Control với Arduino.jpg|400px]]
  3 kB (561 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Analog Rotation với Arduino.jpg|x300px]]
  3 kB (554 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện …ơng thích với hệ thống ChipI của chipfc, bạn chỉ cần dùng shield base để kết nối và sử dụng
  2 kB (362 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Motor DRV với Arduino.jpg|x300px]]
  4 kB (872 từ) - 08:18, ngày 7 tháng 6 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Sound Sensor với Arduino.jpg|x300px]]
  2 kB (480 từ) - 04:33, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi 1-Relay với Arduino.jpg|x300px]]
  4 kB (787 từ) - 04:34, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi Buzzer với Arduino.jpg|x300px]]
  4 kB (854 từ) - 07:34, ngày 7 tháng 6 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện * Đầu ra với giao tiếp I2C theo chuẩn ChipI, kết hợp với shield base của chipfc rất thuận tiện cho người dùng
  2 kB (426 từ) - 04:34, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 6 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện …ao tiếp là I2C, tương thích hoàn toàn với hệ thống ChipI và shield Base của chipfc, bạn chỉ cần cắm vào và sử dụng.
  2 kB (457 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …a ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện [[Hình:Kết nối Chipi RTC với Arduino.jpg|x300px]]
  3 kB (597 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018

Xem (20 mục trước | 20 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).