Chipi - Touch Key

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mô-đun Chipi Button

Giới thiệu

ChipI - Touch Key trên trang chủ

ChipI - Touch Key là một mô-đun có một phím cảm ứng chạm thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

ChipI Touch Top.jpg ChipI Touch Bot.jpg

Đặc điểm

 • Điện áp cấp (VCC): 2.0 - 5.5V
 • Dòng tiêu thụ(VCC=3V):1.5 - 7.0μA
 • Thời gian đáp ứng: 60 - 220mS
 • Tích cực mức cao (HIGH). Tức là bình thường tín hiệu ra ở mức thấp, khi có tay chạm thì tín hiệu ra ở mức cao.
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm

Mô tả các chân kết nối

Chipi - Touch Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Output Tín hiệu ra của nút nhấn
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng phím touch để tắt/mở một đèn LED được kết nối như hình trên.

//Bật tắt một đèn LED bằng cách phím touch
 
/*
 Kết nối:
 * LED kết nối ở chân số 13 
 * Phím touch kết nối ở chân số 2
 *
 * Ghi chú: hầu hết các bo Arduino đều có sẵn một con LED được kết nối ở chân 13.
 */
 
const int touchPin = 2;   // chân nối với phím touch là chân số 2
const int ledPin = 13;   // chân nối với LED là chân số 13
 
int touchState = 0;     // Biến này để lưu trữ trạng thái của phím touch, mặc định là 0
 
void setup() {
 // Thiết lập chân LED là ngõ ra OUTPUT
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 // Thiết lập cho chân nối với phím touch là ngõ vào INPUT
 pinMode(touchPin, INPUT);   
}
 
void loop(){
 // Đọc trạng thái của phím touch
 touchState = digitalRead(touchPin);
 
 // Kiểm tra nếu tín hiệu touch ở mức HIGH tức là có tay chạm
 if (touchState == HIGH) {   
  // Khi đó chúng ta cho sáng LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  // Nếu không thì tắt LED đi
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}

Tham khảo thêm