Chipi - Analog Rotation

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

ChipI - Analog Rotation trên trang chủ

ChipI - Analog Rotation là một mô-đun có một biến trở xoay thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

Với ChipI - Analog Rotation bạn có thể dễ dàng tạo một đầu vào với nhiều giá trị bằng cách vặn biến trở này, có thể làm nhiều dự án thú vị như điều khiển độ sáng bóng đèn, điều khiển tốc độ quạt, điều khiển tốc độ xe đồ chơi, điều khiển màu đèn led ...

ChipI Analog Rotation Top.jpg ChipI Analog Rotation Bot.jpg

Đặc điểm

 • Có tay cầm vặn núm dễ dàng.
 • Tầm tín hiệu trải dài từ GND tới VCC
 • Đầu ra theo chuẩn ChipI của chipfc, dễ dàng sử dụng ngay.
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm

Mô tả các chân kết nối

Chipi - Analog Rotation Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Output Tín hiệu ra của biến trở
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu in giá trị của biến trở lên màn hình serial monitor của arduino.

/**
 * Đọc giá trị của biến trở xoay
 * Sử dụng kết hợp với Chipiuno và Shield Base của chipfc
 * 
 * Viết bởi: Thophi
 * Tham khảo tại http://chipfc.com/
 */
 
 
byte sensorPin = A0; //Mô đun có chân tín hiệu nối với chân A0 của Arduino
 
void setup(){
 pinMode(sensorPin,INPUT); //Cảm biến là output
 Serial.begin(9600); //Khởi tạo cổng serial với tốc độ baud là 9600
}
 
void loop(){
 int value = analogRead(sensorPin); //biến lưu trữ giá trị của sensor
 Serial.print("Gia tri sensor la: ");
 Serial.println(value); //In giá trị của sensor lên màn hình terminal monitor
 delay(500); //Tạo trễ cho dễ nhìn tín hiệu
}

Tham khảo thêm