Chipi - Buzzer

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Mô-đun Chipi Buzzer

Giới thiệu

ChipI - Buzzer trên trang chủ

ChipI - Buzzer là một mô-đun có một loa bíp thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

Với ChipI - Buzzer bạn có thể dễ dàng tạo cho mình một ứng dụng báo động bằng âm thanh hoặc một bản nhạc ngọt ngào.

ChipI Buzzer Top.jpg ChipI Buzzer Bot.jpg

Đặc điểm

 • Tích cực mức cao. Tức là khi có tín hiệu ở mức cao thì loa sẽ phát ra âm thanh.
 • Có bộ phận tạo xung âm thanh bên trong, điều khiển đơn giản bằng cách cấp mức điện áp.
 • Có mạch bảo vệ an toàn.
 • Tương thích hoàn toàn với hệ thống ChipI-Base của chipfc
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm

Mô tả các chân kết nối

Chipi - Buzzer Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIGNAL Input Tín hiệu điều khiển loa bíp
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng để kêu bíp sau mỗi 1s. Tương tự như ví dụ nháy led. Gắn Shield Chipi Base với Arduino. Kết nối module Chipi Buzzer với Shield Chipi Base. Chân kết nối trong ví dụ này là chân số 2.

//Bật tắt loa bíp sau mỗi 1s
 
/*
 Kết nối:
 * Loa bíp kết nối ở chân D2

 * Ghi chú: 
 * Các kết nối này đã được thực hiện sẵn khi bạn dùng bo chipiuno/chipipro, Shield Base và module Chipi-Buzzer
 */

// Chúng ta nói với chương trình rằng: 
const int buzzerPin = 2;   // chân nối với loa bíp là chân số 2

// Chúng ta đặt biến để lưu trữ trạng thái 
int buzzerState = 0;     // Biến này để lưu trữ trạng thái của loa, mặc định là 0

void setup() {
 // Thiết lập cho chân nối với loa là OUTPUT
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);   
}

void loop(){
 // Bật loa trong vòng 200ms
 digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
 delay(200);

 // Tắt loa trong vòng 1s
 digitalWrite(buzzerPin,LOW);
 delay(1000);
}

Dưới đây là ví dụ kết hợp nhấn nút và kêu loa bíp. Kết nối Shield Chipi Base với mạch Arduino, kết nối Chipi Button (mô đun nút nhấn) vào chân số 4, kết nối Chipi Buzzer (mô đun loa bíp này) vào chân số 2.

/**
 * Nhấn nút để điều khiển loa bíp
 * Nút nhấn là module Chipi-Button, loa bíp là module ChipI-Buzzer 
 * Sử dụng kết hợp với Chipiuno và Shield Base của chipfc
 * 
 * Viết bởi: Thophi
 * Tham khảo tại http://chipfc.com/
 */

byte buttonPin = 4; //Nút nhấn nối với chân 4 của Arduino
byte buzzerPin = 2; //Loa bíp nối với chân 2 của Arduino

boolean reverse = true; //Biến cho phép đảo ngược tác vụ

void setup(){
 pinMode(buttonPin,INPUT); //Nút nhấn là input
 pinMode(buzzerPin,OUTPUT); //Loa bíp là output
 digitalWrite(buzzerPin,LOW); //Mặc định là tắt loa
}

void loop(){
 boolean state = digitalRead(buttonPin); //Biến state lưu trạng thái của nút nhấn
 if(state ^ reverse) digitalWrite(buzzerPin,HIGH); //Bật loa khi có nhấn nút
 else digitalWrite(buzzerPin,LOW); //Không phải thì tắt loa đi 
 delay(300); //Tạo độ trễ
}

Tham khảo thêm