Chipi - Sound Sensor

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

ChipI - Sound Sensor trên trang chủ

ChipI - Sound Sensor là một mô-đun có một cảm biến âm thanh thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

ChipI - Sound Sensor có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu âm thanh sang tín hiệu điện để vi mạch có thể hiểu được.

ChipI Sound Sensor Top.jpg ChipI Sound Sensor Bot.jpg

Đặc điểm

 • Có trở kéo lên
 • Opam khuếch đại tín hiệu
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm


Mô tả các chân kết nối

Chipi - Sound Sensor Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Output Tín hiệu ra của cảm biến âm thanh
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng nút nhấn để đọc tín hiệu từ cảm biến

const int sensorPin = A0;   // chân nối với nút nhấn là chân số A0
const int ledPin = 13;   // chân nối với LED là chân số 13

// Chúng ta đặt biến để lưu trữ trạng thái 
int sensorValue = 0;     // Biến này để lưu trữ trạng thái của nút nhấn, mặc định là 0

void setup() {
 // Thiết lập chân LED là OUTPUT
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 // Thiết lập cho chân nối với nút nhấn là INPUT
 pinMode(sensorPin, INPUT);   
 Serial.begin(9600);
}

void loop(){
 // Đọc trạng thái của nút nhấn
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 Serial.println(sensorValue);
 // Kiểm tra nếu có âm thanh
 if (sensorValue >200) {   
  // khi đó chúng ta cho sáng LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  // Nếu không thì tắt LED đi
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}

Tham khảo thêm