Chipi - Electricity Sensor

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.


Mô-đun Chipi Electricity Sensor

Giới thiệu

Xem ChipI - Electricity Sensor trên trang chủ

ChipI - Electricity Sensor là một mô-đun có một cảm biến dòng điện thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

Với ChipI - Electricity Sensor bạn có thể tạo ra những dự án về đo lượng điện sử dụng, cảm biến có sử dụng điện ...

ChipI Electricity Sensor Top.jpg ChipI Electricity Sensor Bot.jpg

Đặc điểm

  • Có trở kéo lên
  • Tương thích với hệ thống ChipI của chipfc, bạn chỉ cần dùng shield base để kết nối và sử dụng
  • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm

Mô tả các chân kết nối

Chipi - Electricity Sensor Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Output Tín hiệu ra của sensor
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng để hiển thị giá trị dòng điện đo được

...

Tham khảo thêm