Chipi - 2-Color LED

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Mô-đun Chipi Led 2 Color

Giới thiệu

Xem ChipI - 2-Color LED trên trang chủ

ChipI - 2-Color LED là một mô-đun có một đèn LED 2 màu thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

Với ChipI- Dual Color bạn có thể dễ dàng tạo cho mình những đồ chơi đầy màu sắc và ấn tượng.

ChipI Led Top.jpg ChipI Led Bot.jpg

Đặc điểm

 • Đèn LED với 2 màu riêng biệt, kết hợp lại thành 3 màu.
 • Tích cực mức cao (HIGH). Tức là khi tín hiệu điều khiển ở mức cao thì LED sáng, ngược lại tín hiệu ra ở mức thấp thì LED tắt.
 • Đệm tín hiệu bằng transistors, giúp ổ định dòng điện và tránh hư hại bảng mạch điều khiển.
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm, kích thước chipi chuẩn.

Mô tả các chân kết nối

Chipi - Led Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 LED1 Input Tính hiệu bật/tắt LED đỏ
4 LED2 Input Tính hiệu bật/tắt LED xanh

Sử dụng

Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tinDưới đây là code một ví dụ mẫu nháy đèn LED được kết nối như hình trên. Cách kết nối rất đơn giản, bạn cần có 1 shield Chipi Base cắm vào phía trên board Arduino, sau đó cắm dây nối module Chipi LED này vào hàng đế tương ứng (trong ví dụ này là 2 chân tín hiệu nối vào chân 2 và 3).

//! Nháy 2 led 

/*
 Kết nối:
 * LED 1 màu đỏ kết nối ở chân số 2 
 * LED 2 màu xanh kết nối ở chân số 3 
 * 
 * Ghi chú: Các led tích cực mức cao, tức là tính hiệu ra ở mức cao thì led sáng.
 */

// Chúng ta khai báo các hằng chung
const int ledGreen = 3;     // chân nối với LED xanh là chân số 3
const int ledRed = 2;      // chân nối với LED đỏ là chân số 2

void setup() {       
 // Thiết lập chân LED là ngõ ra OUTPUT 
 pinMode(ledGreen, OUTPUT); 
 pinMode(ledRed, OUTPUT); 
}


void loop() {
 digitalWrite(ledGreen, LOW);  // Tắt LED xanh
 digitalWrite(ledRed, LOW);   // Tắt LED đỏ
 delay(1000);          // Chờ 1000ms = 1 giây
     
 digitalWrite(ledGreen, LOW);  // Tắt LED xanh
 digitalWrite(ledRed, HIGH);  // Bật LED đỏ
 delay(1000);          // Chờ 1000ms = 1 giây       
     
 digitalWrite(ledGreen, HIGH); // Bật LED xanh  
 digitalWrite(ledRed, LOW);   // Tắt LED đỏ 
 delay(1000);          // Chờ 1000ms = 1 giây       
     
 digitalWrite(ledGreen, HIGH); // Bật LED xanh  
 digitalWrite(ledRed, HIGH);  // Bật LED đỏ 
 delay(1000);          // Chờ 1000ms = 1 giây       
}


ArduinowikiLED.pngTham khảo thêm