Chipi - RTC

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

ChipI - RTC trên trang chủ

ChipI - RTC là một mô-đun có một nút nhấn thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

ChipI RTC Top.jpg ChipI RTC Bot.jpg

Đặc điểm

 • Có trở kéo lên
 • Tích cực mức thấp. Tức là khi không được nhấn nút thì tín hiệu ra ở mức cao, khi nhấn nút tín hiệu ra ở mức thấp
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm


Mô tả các chân kết nối

Chipi - RTC Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Output Tín hiệu ra của nút nhấn
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng nút nhấn để tắt/mở một đèn LED được kết nối như hình trên.

//Bật tắt một đèn LED bằng cách nhấn nút 
 
/*
 Kết nối:
 * LED kết nối ở chân số 13 
 * Nút nhấn kết nối ở chân số 2
 * Nút nhấn có trở kéo lên

 * Ghi chú: hầu hết các bo Arduino đều có sẵn một con LED được kết nối ở chân 13.
 * Các kết nối này đã được thực hiện sẵn khi bạn dùng bo chipiuno, Shield Base và module Chipi-Button
 */

// Chúng ta nói với chương trình rằng: 
const int buttonPin = 2;   // chân nối với nút nhấn là chân số 2
const int ledPin = 13;   // chân nối với LED là chân số 13

// Chúng ta đặt biến để lưu trữ trạng thái 
int buttonState = 0;     // Biến này để lưu trữ trạng thái của nút nhấn, mặc định là 0

void setup() {
 // Thiết lập chân LED là OUTPUT
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 // Thiết lập cho chân nối với nút nhấn là INPUT
 pinMode(buttonPin, INPUT);   
}

void loop(){
 // Đọc trạng thái của nút nhấn
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // Kiểm tra nếu nút nhấn xuống mức LOW là được nhấn
 if (buttonState == LOW) {   
  // khi đó chúng ta cho sáng LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  // Nếu không thì tắt LED đi
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}

Tham khảo thêm