Kết quả tìm kiếm

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đề mục tương tự

 • …|300px|thumb|right|ChipI Electricity Sensor.jpg|Mô-đun Chipi Electricity Sensor]] Xem [http://www.chipfc.com/chipi_electricity_sensor ChipI - Electricity Sensor] trên trang chủ
  2 kB (362 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Sound Sensor] trên trang chủ ChipI - Sound Sensor là một mô-đun có một cảm biến âm thanh thuộc [[Hệ thống
  2 kB (480 từ) - 04:33, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Gas Sensor] trên trang chủ ChipI - Gas Sensor là một mô-đun có một cảm biến gas thuộc [[Hệ thống Chipi]
  3 kB (672 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Light Sensor] trên trang chủ ChipI - Light Sensor là một mô-đun có một cảm biến ánh sáng thuộc [[Hệ thống
  3 kB (576 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Humidity & Temperature Sensor] trên trang chủ
  2 kB (454 từ) - 04:36, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …thumb|right|ChipI IR Reflective Sensor 3D.png|Mô-đun Chipi IR Reflective Sensor]] [http://www.chipfc.com/chipi_ir_reflective_sensor ChipI - IR Reflective Sensor] trên trang chủ
  3 kB (596 từ) - 04:36, ngày 2 tháng 3 năm 2018

Câu chữ tương tự

 • = Sensor = |category = Sensor
  2 kB (332 từ) - 06:24, ngày 12 tháng 4 năm 2019
 • …; // số thứ tự của chân Arduino kết nối với sensor int readValue = analogRead(sensorPin);//Đọc giá trị Analog từ sensor
  5 kB (1.100 từ) - 07:12, ngày 20 tháng 7 năm 2015
 • * Sensor là module Chipi-Light Sensor, bộ điều khiển đèn là ShieldRelay của chipfc
  7 kB (1.419 từ) - 17:13, ngày 27 tháng 2 năm 2018
 • | [[Image:ChipI Electricity Sensor.jpg|center|200px|link=Chipi - Electricity Sensor]] | [[Image:ChipI Light Sensor Top.jpg|center|200px|link=Chipi - Light Sensor]]
  5 kB (1.010 từ) - 03:24, ngày 7 tháng 6 năm 2018
 • int value = analogRead(sensorPin); //biến lưu trữ giá trị của sensor Serial.print("Gia tri sensor la: ");
  3 kB (554 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …|300px|thumb|right|ChipI Electricity Sensor.jpg|Mô-đun Chipi Electricity Sensor]] Xem [http://www.chipfc.com/chipi_electricity_sensor ChipI - Electricity Sensor] trên trang chủ
  2 kB (362 từ) - 04:32, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Sound Sensor] trên trang chủ ChipI - Sound Sensor là một mô-đun có một cảm biến âm thanh thuộc [[Hệ thống
  2 kB (480 từ) - 04:33, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • * Sensor là module Chipi-Light Sensor, bộ điều khiển đèn là mô đun ChipI-Relay của chipfc
  4 kB (787 từ) - 04:34, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Gas Sensor] trên trang chủ ChipI - Gas Sensor là một mô-đun có một cảm biến gas thuộc [[Hệ thống Chipi]
  3 kB (672 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Light Sensor] trên trang chủ ChipI - Light Sensor là một mô-đun có một cảm biến ánh sáng thuộc [[Hệ thống
  3 kB (576 từ) - 04:35, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [http://www.chipfc.com/chipi_button ChipI - Humidity & Temperature Sensor] trên trang chủ
  2 kB (454 từ) - 04:36, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • | [[Image:ChipI Electricity Sensor.jpg|center|200px|link=Chipi - Electricity Sensor]] | [[Image:ChipI Light Sensor Top.jpg|center|200px|link=Chipi - Light Sensor]]
  5 kB (1.004 từ) - 10:01, ngày 27 tháng 9 năm 2017
 • CFC_DCMotor motor1(1, 11,A0); // Motor 1, PWMpin = D11, sensor pin = A0
  10 kB (2.144 từ) - 04:25, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • * Sensor là module Chipi-Light Sensor, bộ điều khiển đèn là ShieldRelay của chipfc
  5 kB (1.111 từ) - 04:26, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • …libration''': thiết lập giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của sensor * '''Switch Case''': Ví dụ này biểu diễn cách đọc giá trị sensor và chuyển đổi thành 4 mức và xử lí khác nhau. Cấu trúc Swi
  16 kB (3.230 từ) - 09:06, ngày 19 tháng 11 năm 2014
 • …thumb|right|ChipI IR Reflective Sensor 3D.png|Mô-đun Chipi IR Reflective Sensor]] [http://www.chipfc.com/chipi_ir_reflective_sensor ChipI - IR Reflective Sensor] trên trang chủ
  3 kB (596 từ) - 04:36, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [[Category:Sensor]] #define sensor 9
  2 kB (421 từ) - 04:50, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [[Category:Sensor]]
  3 kB (590 từ) - 04:51, ngày 2 tháng 3 năm 2018
 • [[Category:Sensor]]
  3 kB (485 từ) - 05:19, ngày 18 tháng 7 năm 2017
 • [[Category:Sensor]] * Sensor có 2 đầu dây ra. 1 đầu nối GND(hoặc nguồn 5V), một đầu k
  2 kB (377 từ) - 04:52, ngày 2 tháng 3 năm 2018

Xem (20 mục trước | 20 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).