Cảm biến ánh sáng quang trở CDS

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

CDS-01.png
 • Cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở có khả năng thay đổi điện trở theo cường độ ánh sáng chiếu vào. Tín hiệu xuất ra của cảm biến là digital HIGH (5V) và LOW tượng trưng cho các trạng thái bật, tắt thiết bị điện tự động mà bạn không cần phải thao tác vào

Đặc điểm

 • Nguồn: 3.3 -> 5VDC
 • Sử dụng Photo Transistor cho độ nhạy, chính xác và ổn đinh cao hơn so với quang trở.
 • Kích thước nhỏ gọn: 36x16mm
 • Xuất tín hiệu ra cả hai dạng là Digital (có biến trở chỉnh mức và led báo hiệu) và Analog.


Sơ đồ chân

Thứ tự chân Tên gọi Mô tả
1 DO Ngõ ra tín hiệu Digital
2 VCC nguồn
3 GND mass
4 AO tín hiệu đầu ra Analog


Sử dụng

 • Trên mạch có 1 biến trở 10K ohm dùng để điều chỉnh độ nhạy sáng:
 • Vặn về bên trái (nhìn theo hướng từ dưới lên quang trở): bạn sẽ tăng độ nhạy của cảm biến với ánh sáng: chỉ cần lượng ánh sáng nhỏ thì mạch sẽ tự ngắt.
 • Vặn về bên phải: bạn sẽ giảm độ nhạy của cảm biến với ánh sáng, cần lượng ánh sáng với cường độ mạnh hơn để ngắt mạch.

Sơ đồ kết nối

Kết nối chân tới Arduino
Thứ tự chân Tên gọi kết nối tới chân của Arduino
1 DO chân D4 (tín hiệu đầu ra là Digital) hoặc chân A0 (tín hiệu đầu ra là Analog)
2 VCC chân 5V
3 GND chân GND

Source code mẫu:

 • Sử dụng chân digital:
int cambien = 4;// khai báo chân digital 4 cho cảm biến

void setup (){

  pinMode(cambien,INPUT);//pinMode nhận tín hiệu đầu vào cho cảm biến

  Serial.begin(9600);
}

void loop (){

  int value = digitalRead(cambien);//lưu giá trị cảm biến vào biến value
  //nếu có ánh sáng giá trị trả về là 0, nếu k có ánh sáng là 1
  Serial.println(value);//xuất giá trị 
  delay(800);
}
 • Sử dụng chân Analog
#define cambien A0// khai báo chân analog A0 cho cảm biến
void setup (){

  pinMode(cambien,INPUT);//pinMode nhận tín hiệu đầu vào cho cảm biến 
  Serial.begin(9600);
}

void loop (){

  int value = analogRead(cambien);//lưu giá trị cảm biến vào biến value

  Serial.println(value);//xuất giá trị 
  delay(800);
}

Tham khảo thêm

http://arduino.vn/bai-viet/180-gioi-thieu-cam-bien-anh-sang-va-cach-lap-trinh