Tải về: Phần mềm Scratch

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Hướng dẫn

  • Bước 1: Tải về và cài đặt phần mềm hỗ trợ Adobe Air
  • Bước 2: Tải về và cài đặt phần mềm Scratch 2

Phần mềm Scratch

Phần mềm hỗ trợ