Tập tin:Chipfc demo document.docx

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chipfc_demo_document.docx(kích thước tập tin: 48 kB, kiểu MIME: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Cảnh báo: Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện22:11, ngày 30 tháng 9 năm 2015 (48 kB)BS135 (Thảo luận | đóng góp)
  • Bạn không thể ghi đè lên tập tin này.

2 trang sau có liên kết đến tập tin này: