Module LCD TFT 1.8" SPI 128X160

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

1801.jpg
 • LCD TFT 1.8" SPI 128x160 là lcd thông dụng trong các dự án DIY và các dự án thực tế bởi tính tiện lợi trong giao tiếp (sử dụng SPI) và hiệu quả trong hiển thị.

Đặc điểm

 • Sử dụng 9 chân để giao tiếp.
 • Hỗ trợ khe thẻ nhớ SD lên đến 2GB
 • Sử dụng IC điều khiển ST7735S.
 • Độ phân giải 128x160. Chất lượng hiển thị tốt.
 • Giao tiếp hiển thị nối tiếp với MCU qua 5 dây (CS, RS, SCL, SDA, RST).
 • Giao tiếp với thẻ nhớ qua SPI (CS / MOSI / MISO / SCK).

Sơ đồ chân

Thứ tự chân Tên gọi Mô tả
1 LED LED 3.3V IO and Power Supply pin
2 SCK Serial clock input
3 SDA Serial data input
4 A0 Data/Command selection
5 RESET chân reset
6 CS Chip Selection,Low level active
7 GND MASS
8 VCC nguồn 5V
1802.jpgSử dụng

Sơ đồ kết nối


Kết nối chân tới Arduino
Thứ tự chân Tên gọi Chân tại Arduino
1 LED 3.3V
2 SCK D13
3 SDA D11
4 A0 D8
5 RESET D9
6 CS D10
7 GND GND
8 VCC 5V
1803.jpg


Source code mẫu:

 • để test LCD ta cần cài đặt thêm thư viện.
 • Adafruit-GFX-Library-master: tại đây
 • Adafruit-ST7735-Library-master: tại đây


 • Sau khi cài đặt các thư viện , hãy sử dụng đoạn code trong examples -> Adafruit ST7735 Libary -> graphicstest để test module.
 • Cũng có thể test với một số code trong phần TLT.


link youtube: tại đây