MediaWiki:Common.css

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
/* Mã CSS đặt ở đây sẽ áp dụng cho mọi giao diện */
/* #catlinks {display:block;} */

.mw-charinsert-buttons a{
 background: #3498db;
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #3498db, #2980b9);
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #3498db, #2980b9);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #3498db, #2980b9);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #3498db, #2980b9);
 background-image: linear-gradient(to bottom, #3498db, #2980b9);
 -webkit-border-radius: 28;
 -moz-border-radius: 28;
 border-radius: 28px;
 font-family: Arial;
 color: #ffffff;
 font-size: 18px;
 padding: 3px 15px 5px 15px;
 text-decoration: none;
}

.mw-charinsert-buttons a:hover {
 background: #3cb0fd;
 background-image: -webkit-linear-gradient(top, #3cb0fd, #3498db);
 background-image: -moz-linear-gradient(top, #3cb0fd, #3498db);
 background-image: -ms-linear-gradient(top, #3cb0fd, #3498db);
 background-image: -o-linear-gradient(top, #3cb0fd, #3498db);
 background-image: linear-gradient(to bottom, #3cb0fd, #3498db);
 text-decoration: none;
}