Mở rộng: Chuyển chương trình Scratch thành chương trình thực thi

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Trong một số trường hợp, chúng ta muốn mang chương trình mình làm để chạy trên một máy tính khác. Tuy nhiên, máy tính đó lại không được cài sẵn Scratch. Trong trường hợp này, chúng ta cần phải chuyển chương trình Scratch thành một dạng file thực thi. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước để chuyển đổi chương trình Scratch sang file thực thi trên máy tính xài hệ điều hành Windows. Quy trình này có 2 bước cơ bản như sau:

  • Bước 1: Chuyển chương trình Scratch thành chương trình Flash (SWF)

Đây là bước được thực hiện trực tiếp trên mạng. Máy tính của bạn cần phải được kết nối vào mạng và vào trang web sau đây: http://junebeetle.github.io/converter/online/. Giao diện sau sẽ được hiện lên:

Hình 1: Trang web chuyển đổi Scratch thành SWF

Chọn vào mục đầu tiên Open Scratch File, để tải chương trình Scratch lên (file có đuôi là sb2). Sau đó, chọn vào mục cuối cùng Convert to SWF. Sau khi chuyển đổi xong, một giao diện sẽ tự động hiện lên để chúng ta lưu file SWF vào máy tính. Để cho thuận tiện, chúng ta nên thêm phần đuôi .swf vào tên file.

Sau khi tải xong, chúng ta giải nén file này ra, và có được 4 file khác như Hình 2. Chúng ta cần lưu ý thư mục Output, khi chúng ta chuyển đổi, mặc định, file mới sẽ được sinh ra trong thư mục này.

Hình 2: Sau khi giải nén, chúng ta có 4 file nhỏ
  • Bước 3: Nhấp đôi vào file sWf2eXe.exe, giao diện sau đây sẽ hiện ra:
Hình 3: Giao diện chương trình chuyển đổi từ SWF sang EXE

Chúng ta chọn Add a File, và chọn đường dẫn đến file SWF. Sau đó nhấn nút Convert. Khi việc chuyển đổi hoàn tất, một file mới sẽ được sinh ra trong thư mục Output (trình bày ở Bước 2). File output này có tên hoàn toàn giống với file swf, tuy nhiên phần đuôi của nó sẽ là exe. Chúng ta có thể chép file exe này để chạy trên máy tính khác.


Hướng dẫn lập trình Scratch