Hướng dẫn viết bài

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Dưới đây sẽ là một số hướng dẫn cơ bản khi làm việc với ChipFC Wiki. Hãy thử thực hành trên Viết thử nếu bạn chưa chắc chắn.


Viết bài mới

 1. Gõ tên bài cần viết vào ô Tìm kiếm ở phía trên bên phải.
 2. Nếu bài viết chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ hiện ra liên kết dạng Tạo trang “tên trang” trên wiki này!. Nhấp vào liên kết đó để viết bài.

Trong trường hợp bài viết đã tồn tại trong hệ thống, bạn có thể chọn tên bài viết khác hoặc sửa bài viết đã có.

Xếp thể loại

Bạn có thể xếp một bài viết vào các thể loại gồm những bài viết cùng thuộc chủ đề. Ở gần cuối một trang, hãy gõ [[Thể loại:]] hoặc [[Category:]], và điền tên thể loại sau dấu hai chấm trước dấu ngoặc vuông.

Ví dụ:

[[Thể loại:Hướng dẫn chung]]

Có các thể loại chính:

 • Arduino Main
 • Arduino Shield
 • Chipi Series
 • Module
 • Bài viết hướng dẫn
 • Tài liệu ChipFC

Định dạng văn bản cơ bản

In đậm và in nghiêng

Thẻ wiki được sử dụng phổ biến nhất là in đậmin nghiêng. In đậmin nghiêng được làm bằng cách kẹp giữa từ hay cụm từ bởi các dấu nháy đơn ('):

Bạn gõ Kết quả
''in nghiêng''
in nghiêng

'''in đậm'''
in đậm

'''''in đậm và in nghiêng'''''
in đậm và in nghiêng

Đề mục và tiểu mục

Đề mục và tiểu mục là cách để thể thiện cấu trúc cho bài viết, giúp bài trở nên dễ đọc hơn.

Các mục được tạo ra bằng cách:

Bạn gõ Kết quả

==Ví dụ đề mục 1==

Ví dụ đề mục 1

===Ví dụ đề mục 2===

Ví dụ đề mục 2

Nếu bài viết có ít nhất bốn đề mục, một bảng mục lục sẽ tự động hiện ra. Tên của đề mục sẽ được tự động thêm vào bảng mục lục.

Danh sách và lùi đầu dòng

Bạn gõ Kết quả

* Dòng 1
* Dòng 2
* Dòng 3
 • Dòng 1
 • Dòng 2
 • Dòng 3

# Dòng 1
# Dòng 2
# Dòng 3
 1. Dòng 1
 2. Dòng 2
 3. Dòng 3

:Dòng 1
::Dòng 2
:::Dòng 3
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3

Cách tạo liên kết

Bạn gõ Kết quả
[[Viết thử]]
Viết thử
[[Viết thử|đây là chỗ viết thử]]
đây là chỗ viết thử
[http://chipfc.vn]
[1]
[http://chipfc.com Trang chủ ChipFC]
Trang chủ ChipFC

Cách tạo bảng

Bạn gõ Kết quả
{|
|-
| Ví dụ || Ví dụ
|-
| Ví dụ || Ví dụ
|}
Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ
{|
|-
! Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề
|-
| Ví dụ || Ví dụ
|-
| Ví dụ || Ví dụ
|}
Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ
{| class="wikitable"
|-
! Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề
|-
| Ví dụ || Ví dụ || Ví dụ
|-
| Ví dụ || Ví dụ || Ví dụ
|-
| Ví dụ || Ví dụ || Ví dụ
|}
Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ Ví dụ
{| class="wikitable sortable"
|-
! Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề
|-
| Ví dụ 1 || Ví dụ 2 || Ví dụ 3
|-
| Ví dụ 2 || Ví dụ 3 || Ví dụ 1
|-
| Ví dụ 3 || Ví dụ 1 || Ví dụ 2
|}
Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3
Ví dụ 2 Ví dụ 3 Ví dụ 1
Ví dụ 3 Ví dụ 1 Ví dụ 2

Chèn hình ảnh, tập tin

Bạn gõ Kết quả

[[Tập tin:chipfc_demo_document.docx]]

Tập tin:Chipfc demo document.docx

[[Tập tin:logo_chipfc_256.png]]

Logo chipfc 256.png

[[Tập tin:Logo chipfc 256.png|120px|nhỏ|giữa|Chú thích]]
Chú thích
<gallery>
logo_chipfc_256.png|Logo xanh
logo_chipfc_white_256.png|Logo trắng
</gallery>

Chèn Video

Cú pháp đơn giản

Bạn gõ
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3Qm_zrWfW8Y}}

hoặc

{{#ev:youtube|3Qm_zrWfW8Y}}

Kết quả

{{#ev:youtube|3Qm_zrWfW8Y}}

Cú pháp có thêm tham số

Bạn gõ
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=3Qm_zrWfW8Y|240|right|Chú thích cho video|frame}}

hoặc

{{#ev:youtube|3Qm_zrWfW8Y|240|right|Chú thích cho video|frame}}

Kết quả

{{#ev:youtube|3Qm_zrWfW8Y|240|right|Chú thích cho video|frame}}

Định dạng văn bản nâng cao

Chèn mã nguồn

Cú pháp:

<syntaxhighlight lang="cpp">
/* your code here */
int led = 13;

void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); // initialize the digital pin as an output.
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}
</syntaxhighlight>

Các ngôn ngữ được hỗ trợ xem tại đây.

Kết quả:

/* your code here */
int led = 13;

void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT); // initialize the digital pin as an output.
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);        // wait for a second
 digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);        // wait for a second
}

Danh sách bài viết

Cú pháp:

<DPL>
category=Bài viết hướng dẫn
count        = 5
addfirstcategorydate = true
</DPL>

Kết quả:

Viết chú thích

Cú pháp:

Văn bản thứ nhất.<ref>Chú thích 1</ref>

Văn bản thứ hai.<ref>Chú thích 2</ref>

== Hiện chú thích ==
<references />


Kết quả:

Văn bản thứ nhất.[1]

Văn bản thứ hai.[2]

Hiện chú thích

 1. Chú thích 1
 2. Chú thích 2

Tham khảo thêm