Hướng dẫn cài đặt FTDI Driver bằng tay

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
USB to Serial - FTDI
USB to Serial - FTDI

Chú ý:

 • Trang này sẽ hướng dẫn cài Driver FTDT một cách thủ công.
 • Bạn chỉ nên thử cách này sau khi cài đặt tự động không thành công (trên Windows).
 • Nếu bạn chưa thử cài đặt Driver một cách tự động thì có thể xem thêm USB to Serial - FTDI.

Vui lòng đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn sau:

Tải về

Cài đặt

 • Sau khi tải về bạn được tập tin nén CDM v2.10.00 WHQL Certified.zip. Bạn giải nén để được thư mục CDM v2.10.00 WHQL Certified.
 • Trong thư mục CDM v2.10.00 WHQL Certified có nhiều file, trong đó bạn chỉ cần quan tâm đến 2 file là ftdiport.infftdibus.inf
 • Bạn lần lược cài đặt 2 file nay theo hướng dẫn bằng hình bên dưới. Chú ý:
  • Cài file ftdiport.inf trước, file ftdibus.inf sau.
  • Cài file ftdiport.inf: từ Bước 1 đến Bước 9 (xem hình bên dưới)
  • Cài file ftdibus.inf: cài tương tự như cài file ftdiport.inf ở trên chỉ khác một chút ở Bước 7Bước 9 (xem hình bên dưới)

Các bước chi tiết

Đầu tiên bạn mở cửa sổ Device Manager. Hướng dẫn chi tiết: USB to Serial - FTDI

Cài file ftdiport.inf

 • Bước 1
Install FTDI Driver


 • Bước 2
Install FTDI Driver


 • Bước 3
Install FTDI Driver


 • Bước 4
Install FTDI Driver


 • Bước 5
Install FTDI Driver


 • Bước 6
Install FTDI Driver


 • Bước 7
Install FTDI Driver


 • Bước 8
Install FTDI Driver


 • Bước 9
Install FTDI Driver


Cài file ftdibus.inf

Các bước tương tự như trên chỉ khác ở Bước 7Bước 9 như sau

 • Bước 7 (lần 2)
Install FTDI Driver


 • Bước 9 (lần 2)
Install FTDI Driver