Ghi chú Prestashop

Từ ChipFC Wiki
Phiên bản vào lúc 02:36, ngày 16 tháng 5 năm 2018 của BS135 (Thảo luận | đóng góp) (Các tập tin đã chỉnh sửa)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Cài đặt plugin codemirror cho TinyMCE

Disable sendMail for default customer

 • \classes\PaymentModule.php
if (Validate::isEmail($this->context->customer->email) && ($this->context->customer->email != Configuration::get('PS_SHOP_EMAIL'))) {
  Mail::Send(
    //...
  );
}
 • \modules\ps_emailalerts\ps_emailalerts.php
if ($dir_mail && ($customer->email != $configuration['PS_SHOP_EMAIL'])) {
  Mail::Send(
    //...
  );
}

Các tập tin đã chỉnh sửa

 • classes/PaymentModule.php
 • img/favicon.ico
 • js/admin/tinymce.inc.js
 • modules/ps_emailsubscription/config.xml
 • modules/ps_emailsubscription/ps_emailsubscription.php
 • modules/statsdata/statsdata.php
 • admin/themes/default/template/header.tpl
 • admin/themes/default/template/controllers/login/header.tpl
 • admin/themes/new-theme/template/header.tpl

Chỉnh ngôn ngữ cho Address Form

 • app/Resources/translations/vi-VN/ShopFormsLabels.vi-VN.xlf