Ghi chú: Cài đặt driver máy in GP-80220

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  • Chạy file XPrinter Driver Setup V7.77.exe
  • Cài đặt như phần mềm thông thường, tới bước Install Configuration thì chọn hệ điều hành và series máy in cho phù hợp (ở đây là XP-80C).
Gp80-install.png
  • Có thể kiểm tra bằng cách tích vào Check USB Port, nếu kết nối được máy sẽ in và cho biết thông tin port kết nối (thường là USB001).
  • Nhấp Install Now để cài đặt, sau đó chọn port vừa kết nối để kết thúc quá trình cài đặt.