Ghi chú: Cài đặt driver máy in GP-80220

Từ ChipFC Wiki
Phiên bản vào lúc 13:48, ngày 15 tháng 3 năm 2018 của BS135 (Thảo luận | đóng góp) (BS135 đã đổi Cài đặt driver máy in GP-80220 thành Ghi chú: Cài đặt driver máy in GP-80220 (đã tắt đổi hướng))
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  • Chạy file XPrinter Driver Setup V7.77.exe
  • Cài đặt như phần mềm thông thường, tới bước Install Configuration thì chọn hệ điều hành và series máy in cho phù hợp (ở đây là XP-80C).
Gp80-install.png
  • Có thể kiểm tra bằng cách tích vào Check USB Port, nếu kết nối được máy sẽ in và cho biết thông tin port kết nối (thường là USB001).
  • Nhấp Install Now để cài đặt, sau đó chọn port vừa kết nối để kết thúc quá trình cài đặt.