Chipi - 5-Way Button

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Mô-đun Chipi Button

Giới thiệu

ChipI - Button trên trang chủ

ChipI - Button là một mô-đun có một nút nhấn 5 hướng thuộc Hệ thống Chipi của ChipFC. Đầu ra là rào cắm 4 chân tương thích với Chipi Base Shield. Đây là giải pháp nhanh chóng và tiện lợi cho dự án điện tử của bạn.

ChipI Button 5-Way Top.png ChipI Button 5-Way Bot.png

Đặc điểm

 • Có trở kéo lên
 • Tích cực mức thấp. Tức là khi không được nhấn nút thì tín hiệu ra ở mức cao, khi nhấn nút tín hiệu ra ở mức thấp
 • Kích thước: 2.54mm x 2.54mm


Mô tả các chân kết nối

Chipi - 5-Way Button Pinout.png

Thứ tự chân Tên gọi Loại Mô tả
1 VCC Power Điện áp dương 3.3V hoặc 5V.
2 GND Power Điện áp âm 0V
3 SIG Analog Tín hiệu ra của nút nhấn.
4 X NC Không sử dụng

Sử dụng

x300px

Dưới đây là một ví dụ mẫu dùng nút nhấn để tắt/mở một đèn LED được kết nối như hình trên.

//Bật tắt một đèn LED bằng cách nhấn nút 
 
/*
 Kết nối:
 * LED kết nối ở chân số 13 
 * Nút nhấn kết nối ở chân số 2
 * Nút nhấn có trở kéo lên

 * Ghi chú: hầu hết các bo Arduino đều có sẵn một con LED được kết nối ở chân 13.
 * Các kết nối này đã được thực hiện sẵn khi bạn dùng bo chipiuno, Shield Base và module Chipi-Button
 */

// Chúng ta nói với chương trình rằng: 
const int buttonPin = 2;   // chân nối với nút nhấn là chân số 2
const int ledPin = 13;   // chân nối với LED là chân số 13

// Chúng ta đặt biến để lưu trữ trạng thái 
int buttonState = 0;     // Biến này để lưu trữ trạng thái của nút nhấn, mặc định là 0

void setup() {
 // Thiết lập chân LED là OUTPUT
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   
 // Thiết lập cho chân nối với nút nhấn là INPUT
 pinMode(buttonPin, INPUT);   
}

void loop(){
 // Đọc trạng thái của nút nhấn
 buttonState = digitalRead(buttonPin);

 // Kiểm tra nếu nút nhấn xuống mức LOW là được nhấn
 if (buttonState == LOW) {   
  // khi đó chúng ta cho sáng LED
  digitalWrite(ledPin, HIGH); 
 } 
 else {
  // Nếu không thì tắt LED đi
  digitalWrite(ledPin, LOW); 
 }
}

Tham khảo thêm