Cảm biến áp lực FSR402

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Editor.png

Bài viết này đang được phát triển hoặc chỉnh sửa lớn.
Bạn có thể đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong thông báo này sẽ được gỡ bỏ.

Giới thiệu

 • FSR402 là dạng điện trở cảm ứng lực đơn.
 • Được tối ưu hóa trong việc phát hiện áp lực , áp suất. Ứng dụng trong việc điều khiển robot như: nút nhấn cảm ứng, đo lực cánh tay robot...
 • FSR402 là dạng linh kiện hai dây, chúng được coi là cảm biến có dạng film polyme - PTF (polymer thick film), thể hiện sự giảm nội trở khi có sự tăng áp lực trên bề mặt của cảm biến.

500px

Đặc điểm

300px

 • Kích thước: Đường kính 18mm
 • Phạm vi điện trở: 100KΩ (áp suất nhẹ) là 200Ω (áp suất lớn nhất)
 • Phạm vi lực: 0 đến 20 Newton (0 đến 10kg)
 • Dạng Film siêu mỏng: 0.45mm
 • Độ bền : 10 triệu lần nhấn

Kết nối

400px

Tải về source code mẫu tại đây


Source code mẫu:

int fsrAnalogPin = 0; // FSR kết nối với chân A0
int LEDpin = 11;   // kết nối 1 led với D11 (PWM pin)
int fsrReading;   // Read analog
int LEDbrightness;
 
void setup(void) {
 Serial.begin(9600);  
 pinMode(LEDpin, OUTPUT);
}
 
void loop(void) {
 fsrReading = analogRead(fsrAnalogPin);
 Serial.print("Analog reading = ");
 Serial.println(fsrReading);
 LEDbrightness = map(fsrReading, 0, 1023, 0, 255);
 analogWrite(LEDpin, LEDbrightness);
 
 delay(100);
}