Bài 3: Xe tăng bắn đạn – Âm thanh khi bắn đạn

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mục tiêu

  • Học sinh biết cách thêm một đối tượng khác vào chương trình
  • Học sinh sử dụng thành thạo công cụ âm thanh trong lập trình
  • Học sinh nắm được tư tưởng thiết kế trò chơi với 2 đối tượng tương tác qua lại

Nội dung chi tiết

Trong bài này, chúng ta sẽ cho xe tăng bắn ra một viên đạn mỗi khi nhấn vào phím khoảng trắng trên bàn phím. Viên đạn sẽ bay cho đến khi hết màn hình rồi biến mất. Đồng thời, một âm thanh mô phỏng tiếng đạn nổ sẽ được phát ra tương ứng.

Thêm viên đạn vào chương trình

Từ cửa sổ lập trình, chọn vào mục Chọn nhân vật từ thư viện

Hình 1: Thêm nhân vật viên đạn vào chương trình

Chúng ta có thể lựa chọn nhân vật trái banh (Ball) để làm viên đạn cho xe tăng, sau đó nhấn OK.

Hình 2: Chọn nhân vật trái banh (Ball) và nhấn OK

Ban đầu, trái banh khá là to so với kích thước của xe tăng. Chúng ta có thể hiện thực một đoạn chương trình ngắn với sự kiện lá cờ, để làm cho trái banh nhỏ hơn. Cuối cùng, trái banh sẽ được ẩn đi, nó chỉ được hiện ra mỗi khi xe tăng bắn viên đạn mà thôi.

Hình 3: Chọn vào trái banh, và hiện thực chương trình cho nó

Bắn viên đạn khi nhấn vào phím khoảng trắng

Quy trình để bắn một viên đạn khá phức tạp. Đầu tiên chúng ta sẽ cho viên đạn hiện ra tại vị trí của xe tăng. Sau đó cho nó xoay cùng hướng với hướng hiện tại của xe tăng. Sau cùng chúng ta sẽ cho viên đạn di chuyển. Cho đến khi chạm vào biên, nó sẽ biến mất. Để cho viên đạn hiện ra tại vị trí hiện tại của xe tăng, chúng ta sẽ dùng câu lệnh nhảy tới, và trong tùy chọn, chọn tank, là nhân vật xe tăng của chúng ta:

Hình 4: Hiện viên đạn tại vị trí của xe tăng

Tiếp theo, để xoay viên đạn cùng hướng với xe tăng, chúng ta vào nhóm lệnh Cảm biến, lấy câu lệnh sau đây và chỉnh nó lại thành hướng của xe tăng (nhấn vào phím mũi tên màu đen vào lựa chọn phù hợp):

Hình 5: Xoay viên đạn cùng hướng với xe tăng

Cuối cùng sử dụng câu lệnh lặp cho đến khi, và chọn điều kiện là đang chạm vào biên, thì kết thúc việc di chuyển của viên đạn và ẩn nó đi. Chương trình gợi ý như sau:

Hình 6: Chương trình bắn ra viên đạn khi nhắn vào phím khoảng trắng

Thêm hiệu ứng âm thanh

Học sinh có thể vào lại trang http://wifi.chipfc.com để tải âm thanh tiếng đạn bắn về máy tính

Hình 7: Tải âm thanh tiếng đạn bắn

Tìm đến mục Scratch nâng cao, và chọn vào đường dẫn đầu tiên để tải âm thanh và lưu về bộ nhớ của máy tính.

Bài tập trên lớp: Học sinh tự thêm tiếng đạn bắn cho xe tăng.

Đáp án: Thêm câu lệnh âm thanh ở đầu chương trình nhấn phím khoảng trắng cho viên đạn

Hình 8: Chương trình cho viên đạn với hiệu ứng âm thanh

Bài tập về nhà

Học sinh tự thiết kế hiệu ứng âm thanh sẽ phát ra trước khi viên đạn chạm vào biên. Ví dụ chơi âm thanh Pop (có sẵn trong khi viện) mỗi khi viên đạn chạm vào biên.

Đáp án gợi ý: Thêm câu lệnh chơi âm thanh pop trước khi ẩn viên đạn

Bai3-9.png