Bài 3: Vẽ hình trên Scratch

Từ ChipFC Wiki
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Mục tiêu

  • Học sinh nắm được cách vẽ hình trên Scratch.
  • Học sinh có khả năng hoàn thiện chương trình Scratch.
  • Học sinh có khả năng lưu và mở chương trình.

Nội dung chi tiết

Sửa bài tập về nhà

Giáo viên sửa bài tập về nhà ở Bài 2: Cho mèo di chuyển theo hình tam giác. Đối với các học sinh chưa hiện thực được, giáo viên cho xem chương trình mẫu sau đây để các em tự hiện thực lại:

Hình 1: Chương trình mèo di chuyển theo hình tam giác

Hoàn thiện chương trình Scratch

Hiện tại, để thực thi chương trình Scratch, chúng ta phải nhấp chuột vào các câu lệnh được ghép nối bên cửa sổ chương trình. Scratch hỗ trợ một số sự kiện để chương trình có thể thực thi mà không cần nhấp chuột vào chương trình. Các câu lệnh này thuộc nhóm Sự kiện.

Đầu tiên là câu lệnh sự kiện Huong-dan-lap-trinh-scratch-khi-nhan-vao-la-co.png, khi nhấn vào biểu tượng Huong-dan-lap-trinh-scratch-la-co.png, chương trình sẽ thực thi. Giáo viên hướng dẫn học sinh chèn thêm câu lệnh này vào đầu chương trình mèo di chuyển theo hình tam giác. Bây giờ khi nhấn vào biểu tượng Huong-dan-lap-trinh-scratch-la-co.png, chú mèo Scratch sẽ di chuyển.

Hình 2: Thêm sự kiện lá cờ để thực thi chương trình

Vẽ hình trên Scratch

Nguyên lý vẽ hình trên Scratch rất đơn giản: Nét vẽ sẽ đi theo đường di chuyển của nhân vật. Để làm được tác vụ này, chúng ta cần phải kích hoạt chức năng vẽ hình trên Scratch. Ba câu lệnh sẽ được sử dụng để thực hiện chức năng này. Chúng đều nằm trong nhóm lệnh Bút vẽ, màu xanh lá cây như sau:

Bảng 1: Một số câu lệnh vẽ cơ bản trên Scratch
Câu lệnh Chức năng
Huong-dan-lap-trinh-scratch-hinh-khoi-xoa.png Xóa những nét vẽ trước đó, để bắt đầu vẽ hình mới
Huong-dan-lap-trinh-scratch-hinh-khoi-dung-mau-ve.png Thiết lập màu vẽ
Huong-dan-lap-trinh-scratch-hinh-khoi-bat-dau-ve.png Bắt đầu vẽ, sau câu lệnh này, nhân vật di chuyển đến đâu, sẽ vẽ hình ra đến đấy

Chương trình hoàn thiện và kết quả được mô tả như hình dưới đây

Hình 3: Một hình tam giác được vẽ ra khi mèo di chuyển

Để thay đổi màu vẽ, chúng ta nhấp chuột trái vào màu đang sử dụng của câu lệnh Huong-dan-lap-trinh-scratch-hinh-khoi-dung-mau-ve.png, con trỏ chuột sẽ thay đổi thành hình Huong-dan-lap-trinh-scratch-hinh-con-tro-chuot-chon.png. Sau đó, di chuyển chuột đến một màu mong muốn nào đó có sẵn trên màn hình, nhấp chuột để thay đổi màu cho bút vẽ. Hình 4 là minh họa về trình tự để thay đổi màu vẽ.

Hình 4: Trình tự thay đổi màu vẽ: Nhấp chuột trái vào màu hiện tại, di chuyển chuột tới màu mới, nhấp chuột trái thêm lần nữa để chọn màu

Lưu và Mở chương trình

Lưu chương trình là bước cần thiết để chúng ta có thể tiếp tục phát triển cho lần sau. Để lưu chương trình, chúng ta chọn Tập tin, chọn Lưu, chọn đường dẫn phù hợp, đặt tên cho file và nhấn OK.

Hình 5: Lưu và Mở lại chương trình

Tương tự, để Mở lại file vừa lưu, chúng ta cũng vào Tập tin, chọn Mở, và chọn đường dẫn đến file đã lưu trước đó.

Bài tập trên lớp

Học sinh hiện thực chương trình vẽ hình vuông bằng cách sử dụng lại chương trình mèo di chuyển theo hình vuông đã học ở bài trước. Lưu lại chương trình trong máy tính với tên vehinhvuong.sb2

Hình 6: Chương trình mèo vẽ hình vuông hoàn chỉnh

Bài tập về nhà

Vẽ hình lục giác 6 cạnh bằng ngôn ngữ Scratch. Lưu lại chương trình và trình bày ở lớp ở tiết học tiếp theo.

Tham khảo

Hướng dẫn lập trình Scratch